Dlaczego coaching zespołowy?

Trwa 10 edycja Szkoły Coachingu Zespołowego i Grupowego, kolejna (11 edycja) stratuje pod koniec lutego.

Skąd takie duże zainteresowanie pracą coachingową z zespołami?

Na przestrzeni ostatniego roku mieliśmy okazję pracować coachingowo z wieloma różnorodnymi zespołami. Zauważamy dużą potrzebę w zakresie wspierania zespołów w osiąganiu większej spójności i efektywności. Najczęściej jest tak, że menedżerowie radzą sobie całkiem nieźle z poziomem zadaniowym. Kłopot zaczyna się wtedy, gdy pojawiają się tarcia relacyjne. Menedżerowie nie są uczeni pracy z zespołem. Wiele organizacji stara się wdrażać coaching. Uczy się menedżerów jak pracować z podwładnymi w relacji 1 na 1. Nie uczy się jednak pracy z całym zespołem. Kiedy już ani menedżer, ani wewnętrzny dział HR, nie są w stanie poradzić sobie z narastającymi w zespole konfliktami, do akcji wkracza coach zespołowy.

proces-coachingu-zespolowego

Coaching zespołowy do proces, w którym coach lub zespół coachów wspiera zespół w osiąganiu jego celów, bez robienia tego za niego i mówienia mu, jak ma to robić. W odróżnieniu do coachingu indywidualnego, tutaj klientem jest cały zespół. To, że klientem jest cały zespół, a nie pojedyncza osoba, wpływa na sposób pracy coachingowej i wymagania w stosunku do coachów. Można powiedzieć, że coaching zespołowy czerpie z coachingu i ze szkoleń.

Abyśmy mogli mówić o coachingu w przypadku coachingu zespołowego, powinny być spełnione następujące warunki:

  • Zespół w świadomy sposób wyraża zgodę na udział w procesie coachingu zespołowego.
  • Relacja pomiędzy coachem lub coachami zespołowymi, a zespołem jest symetryczna (tak samo ważny jest zespół, jak i coach).
  • Cele na proces wspólnej pracy wyznacza zespół. Cele poszczególnych członków zespołu mają znaczenie jedynie wtedy, gdy bezpośrednio wpływają na sposób funkcjonowania całego zespołu.
  • Mamy do czynienia z procesem, a nie jednorazowym wydarzeniem.

Coachingowa jest postawa coacha – symetryczność, empatia, towarzyszenie, wiara w zespół. Coachingowe są umiejętności: 1) zadawanie pytań, 2) słuchanie i 3) odzwierciedlanie. Coachingowe są w końcu wykorzystywane w pracy z zespołem struktury, tj. wartości zespołu, wizja zespołu, mapa zasobów zespołu, linia życia zespołu, itp.

W związku z tym, że w przypadku coachingu zespołowego mamy do czynienia z grupą osób, coach musi dodatkowo posiadać umiejętność pracy na procesie grupowym, a także umiejętność facylitowania i moderowania grupy. W coachingu zespołowym znajduje zastosowanie wiele technik typowo trenerskich, tj. metody kreatywnego rozwiązywania problemów, struktury do udzielania informacji zwrotnej, ćwiczenia na budowanie bezpieczeństwa w zespole, itp.

Praktycy zajmujący się coachingiem zespołowym twierdzą, że jest to najbardziej wymagająca metoda wspierania w rozwoju.

My widzimy zastosowania coachingu zespołowego w trzech przypadkach:

  1. Jako narzędzie budowania spójności zespołów nowych (działów lub zespołów projektowych) – W tym przypadku coach zespołowy może pomóc grupie szybko przejść przez poszczególne fazy procesu grupowego, aby ostatecznie dojść do fazy współpracy, kiedy to zespół pracuje samodzielnie i najefektywniej.
  2. Jako narzędzi interwencyjne – Coach pomaga zespołowi poradzić sobie z sytuacją trudną, najczęściej jakimś konfliktem. Pracuje on z zespołem pomagając mu odkryć istotę wyzwania, z którym mierzy się zespół, aż do momentu, gdy jest on w stanie samodzielnie, efektywnie współpracować.
  3. Jako narzędzie wspierania zespołu przez jego lidera – Trener coachingu zespołowego przygotowuje menedżerów i liderów do pracy metodami coachingowymi z ich zespołami.

Dobra wiadomość jest taka, że w zdecydowanej większości przypadków znajdą zastosowanie standardowe strategie pracy w coachingu zespołowym. W oparciu o metodę prób i błędów wyodrębniliśmy te metody, które sprawdzają się w pracy z zespołami. Są to m.in.:

  • warsztat wartości,
  • model 5 dysfunkcji zespołowych,
  • systemowy coaching zespołowy.

Pracy coachingowej w oparciu o powyższe metody uczymy w naszej Szkole Coachingu Zespołowego i Grupowego.

Zapraszamy do zapoznania się z programem naszej szkoły – http://teamcoach.pl/program/

Program jest doskonałym sposobem na odnowienie akredytacji International Coach Federation, ponieważ posiadamy aprobatę ICF na ten program (36 godz. CCE). Zapraszamy zatem szczególnie akredytowanych coachów ACC i PCC, którym zbliża się termin odnowienia akredytacji.

Dla odnawiających akredytacje coachów, mamy ciekawe warunki, ale nie tylko dla nich.

Skontaktuj się z nami – KONTAKT

Jeden komentarz na temat “Dlaczego coaching zespołowy?

Zostaw komentarz