Specjalizuję się w rozwoju kompetencji coachingowych. Szkolę i wspieram w rozwoju innych coachów. Jestem współautorem programu nauczania w Studium Zawodowym Coacha Biznesu i Studium Zawodowym Trenera Biznesu NOVO. Odpowiadam za jakość kształcenia w Szkole Coachingu Zespołowego i Grupowego i zgodność programu z wymogami akredytacyjnymi International Coach Federation.

Przygotowuję coachów do akredytacji na poziomie Associate Certified Coach (ACC) oraz do akredytacji Coacha Izby Coachingu – więcej informacji tutaj.

Jestem współwłaścicielem Pracowni Coachingu NOVO oraz Centrum Zmiany NOWE. Prowadzę własną praktykę coachingową. Jako coach przedsiębiorczości wspieram innych coachów i trenerów w rozwoju indywidualnej praktyki zawodowej. Prowadzę badania nad efektywności grupowej superwizji coachingowej. Jestem psychologiem z wieloletnim doświadczeniem trenerskim w biznesie. Jestem zrzeszony w International Coach Federation, European Mentoring and Coaching Council oraz Polskim Towarzystwie Psychologicznym.


P
racuję w oparciu o następujące podejścia: 

 • w coachingu – coaching oparty na dowodach, model CoachWise, model GROW, model NOVO,
 • w counsellingu – Gestalt, podejście poznawczo-behawioralne, podejście skoncentrowane na rozwiązaniu,
 • w szkoleniach – model Efektywnego Szkolenia.

Obszary mojej specjalizacji:

 • coaching przedsiębiorczości – wsparcie młodych przedsiębiorców w budowaniu i rozwoju własnych firm
 • small business coaching – wsparcie przedsiębiorców w zakresie rozwoju efektywności biznesowej
 • coaching osobistej efektywności – zwiększanie efektywności w takich obszarach jak: komunikacja i wywieranie wpływu, trudne relacje, narzędzia zarządzania sobą w czasie, balans i równowaga
 • coaching zespołowy – wspieranie zespołów w podnoszeniu ich efektywności oraz radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi
 • coaching przywództwa – wspieranie w rozwoju i efektywności menedżerów w organizacjach
 • performance coaching dla trenerów i coachów – rozwój kompetencji trenerskich i coachingowych i wzmacnianie pozycji w roli trenera i coacha

Zapraszam do kontaktu – tel. +48 502 709 208, e-mail: rafal.szewczak@pracownianovo.pl

Moje przygotowanie merytoryczne:

Jestem akredytowanym coachem ICF na poziomie Professional Certified Coach (PCC).

 • Wydział Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – psycholog
 • Podyplomowe Studia Socjoterapii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • Studium Pomocy Psychologicznej, Instytut Psychologii Zdrowia PTP,
 • ABC Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, Centrum Terapii Krótkoterminowej,
 • CoachWise Essentials™, Coaching Center,
 • CoachWise Equipped™, Coaching Center,
 • CoachWise Proficiency™, CoachWise SA,
 • Psychologia Coachingu, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Metodyka doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Opinie o mojej pracy i o mnie: