Od 1 maja 2016 roku Pracownia Coachingu NOVO wprowadziła nową certyfikację – TEAM & GROUP CERTIFIED COACH NOVO COACHING LAB (TGCC NOVO).

Celem wprowadzenia certyfikacji jest promowanie coachingu zespołowego i grupowego oraz permanentnego rozwoju coachów w oparciu o standardy kompetencyjne coacha zespołowego i grupowego NOVO.

Warunki uzyskania certyfikatu TGCC NOVO:

  1. Ukończone minimum 60 godzin szkoleń z zakresu coachingu zespołowego i grupowego, w tym minimum 30 godzin szkoleń z zakresu coachingu zespołowego i 30 godzin szkoleń z zakresu coachingu grupowego.
  2. Przeprowadzenie minimum 50 godzin coachingów zespołowych i grupowych, w tym minimum 25 godzin coachingu zespołowego i 25 godzin coachingu grupowego.
  3. Uczestnictwo w minimum 5 godzinach superwizji procesów coachingu zespołowego i grupowego, w tym minimum 2 godzinach w obszarze coachingu zespołowego i minimum 2 godzinach w obszarze coachingu grupowego.
  4. Uczestnictwo w minimum 10 godzinach coachingu zespołowego lub grupowego.

Certyfikacja jest ważna 3 lata.

 

Warunki odnowienia certyfikatu TGCC NOVO:

  1. Ukończone minimum 16 godzin szkoleń z zakresu coachingu zespołowego lub grupowego.
  2. Przeprowadzenie minimum 20 godzin coachingów zespołowych lub grupowych.
  3. Uczestnictwo w minimum 2 godzinach superwizji procesów coachingu zespołowego lub grupowego.