Coaching jest doskonałą metodą pracy z grupami i zespołami, ale wymaga kompetencji daleko wykraczających poza standardowe umiejętności coacha czy trenera. Szkoła Coachingu Zespołowego i Grupowego powstała z myślą o tych wszystkich, którzy pracują z grupami i zespołami i potrzebują efektywnych narzędzi i specyficznych umiejętności do tego, aby móc wyzwolić potencjał, który tkwi w grupie.

Program kierowany jest do:

 • coachów,
 • trenerów,
 • psychologów,
 • nauczycieli,
 • liderów zespołów roboczych i projektowych,
 • animatorów grup,
 • menedżerów,

oraz wszystkich tych, którzy pracują z zespołami i grupami.

 

CELE SZKOŁY:

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie uczestników do pełnienia roli coacha zespołowego i grupowego, w tym w szczególności:

 • Rozwój umiejętności coachingowych w pracy z grupami i zespołami.
 • Prezentacja sprawdzonych narzędzi i technik stymulujących pracę grup i zespołów.
 • Stworzenie okazji do doświadczenia na sobie coachingu grupowego i zespołowego.
 • Prezentacja przykładowych wdrożonych programów coachingu zespołowego i grupowego.
 • Wsparcie na etapie wdrażania nabytych umiejętności.

 

PROGRAM SZKOŁY

Moduł 1. COACHING GRUPOWY – WARSZTAT OPARTY O GROW (2 dni)

Moduł wprowadza w tematykę coachingu grupowego. Prezentujemy podstawowe zasady pracy z grupą coachingową oraz wyjaśniamy różnicę pomiędzy coachingiem grupowym a innymi metodami pracy z grupami. Podczas szkolenia ćwiczymy podstawowe umiejętności coacha. Prezentujemy podstawowe techniki i modele coachingowe oraz wyjaśniamy jak je zastosować w pracy z grupami. Uczestnicy mają możliwość doświadczyć na sobie procesu coachingu grupowego.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

 • Specyfika i warunki coachingu grupowego.
 • Coaching grupowy a inne metody pracy z grupami.
 • Zastosowania coachingu grupowego.
 • Podstawowe umiejętności coacha grupowego – pętla coachingu.
 • Rola innych uczestników grupy w procesie coachingowym.
 • Archetypy w coachingu grupowym.
 • Proces coachingu grupowego:
  • Praca z wizją i celami w coachingu grupowym.
  • Praca z wartościami w coachingu grupowym.
  • Praca z zasobami i ograniczeniami.
  • Praca z opcjami.
  • Planowanie działań i znaczenie zadań domowych.
 • Przykłady programów coachingu grupowego.
 • Praca metodą aktywizującą przeżywanie:
  • Praca z życzeniem.
  • Schemat Thomanna.
  • 4 etapy pracy metodą aktywizującą przeżywanie.

 

Moduł 2. COACHING GRUPOWY – ZAAWANSOWANE TECHNIKI (2 dni)

W trakcie modułu koncentrujemy się na zaprezentowaniu specyficznych technik i metod coachingowych wykorzystywanych w pracy z grupami.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

 • Metody wykorzystywane w coachingu grupowym:
  • Grupy Balinta.
  • Grupy Mastermind.
  • Action Learning.
 • Metoda analizy grupowej:
  • Kontraktowanie.
  • Eksplorowanie rzeczywistości.
  • Generowanie potencjalnych rozwiązań.
  • Inicjowanie zmiany.
 • Metody poszerzania perspektywy w coachingu grupowym:
  • Praca z przestrzenią.
  • Gry coachingowe.
  • Myślenie wizualne.
 • Procesy coachingu grupowego w organizacjach.

 

Moduł 3. COACHING ZESPOŁOWY – PRACA Z ZESPOŁEM W KRYZYSIE (2 dni)

Moduł jest realizowany z wykorzystaniem technik coachingu zespołowego. W trakcie szkolenia prezentujemy techniki pracy z zespołem w kryzysie. Prezentowane techniki omawiamy z poziomu trenerskiego i coachingowego – uczestnicy mają możliwość doświadczyć technik i narzędzi oraz zrozumieć, jak można je wykorzystać w pracy z realnymi zespołami.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

 • Istota i warunki coachingu zespołowego
 • Coaching zespołowy a inne metody pracy z zespołem
 • Poziomy pracy w coachingu zespołowym – poziom zadaniowy i poziom relacyjny
 • Zastosowania coachingu zespołowego
 • Umiejętności wykorzystywane w coachingu zespołowym:
  • Kluczowe kompetencje coacha wg standardów ICF
  • Praca na procesie grupowym
 • Budowanie relacji i wstępna diagnoza sytuacji w zespole:
  • Analiza pola sił i wykorzystanie kart coachingowych
  • Diagnoza w oparciu o ustawienie systemowe
 • Warsztaty wartości:
  • Diagnozowanie relacji w zespole w oparciu o wartości
  • Moderowanie rozmowy o relacjach
 • Model dysfunkcji w zespole:
  • Model 5 dysfunkcji
  • Diagnoza dysfunkcji
 • Strategie przezwyciężania dysfunkcji zespołowych:
  • Praca nad zaufaniem – profilowanie zespołu w oparciu o iP121
  • Praca nad otwartością w zespole
 • Przywództwo zespołowe – dostosowywanie stylu pracy z zespołem

 

Moduł 4. COACHING ZESPOŁOWY – PRACA Z ZESPOŁEM W KRYZYSIE – TRENING (2 dni)

Moduł jest kontynuacją modułu 3. W trakcie szkolenia pracujemy z rzeczywistym oraz hipotetycznym zespołem. Prezentowane techniki omawiamy z poziomu trenerskiego i coachingowego – uczestnicy mają możliwość doświadczyć technik i narzędzi oraz zrozumieć, jak można je wykorzystać w pracy z realnymi zespołami. Uczestnicy wcielają się w rolę coachów i ćwiczą umiejętności pracy z zespołami.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

 • Historia zespołu i praca z symbolem
 • Strategie przezwyciężania dysfunkcji zespołowych – ciąg dalszy:
  • Praca nad zaangażowaniem
  • PEZ – Sesje informacji zwrotnych
  • Praca w obszarze wyników
 • Systemowy coaching zespołowy
 • Wyniki badań dotyczących efektywnych zespołów – Zespoły X
 • Model GROW jako struktura procesu i sesji w coachingu zespołowym
 • Praca z zespołem – poziom relacyjnym i zadaniowym:
  • Uzgadnianie celów zespołowych.
  • Karta wyzwań
  • Karta zespołu
  • Tworzenie mapy zasobów zespołu
 • Techniki stymulujące wzrost efektywności zadaniowej:
  • Myślenie wizualne i gamestorming
  • Human Performance Improvement jako model pracy z zespołem
  • Techniki twórcze w pracy z zespołem