SZKOŁA COACHINGU ZESPOŁOWEGO I GRUPOWEGO to kompleksowy program szkoleniowy przygotowujący do roli coacha zespołowego i grupowego.

Program Szkoły jest przygotowany w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenia coachingowe i trenerskie.

Szkolimy w oparciu o standardy największej na świecie organizacji zrzeszającej coachów – International Coach Federation (ICF).

Uczestnicy Studium w trakcie szkolenia rozwijają 11 Kompetencji Kluczowych Coacha ICF w kontekście pracy z grupami i zespołami– więcej o kompetencjach

DLACZEGO NASZA SZKOŁA?

  • Program jest zgodny z wymogami ICF, a uzyskane w ramach szkolenia godziny szkoleniowe mogą służyć do odnowienia akredytacji na poziomie ACC i PCC. Program obejmuje 60 godzin kształcenia, w tym 36 godzin ma status CCE.
  • Zajęcia prowadzą wyłącznie akredytowani coachowie i trenerzy coachingu.
  • W trakcie Szkoły prezentujemy autorskie narzędzia i metody pracy – w tym: model PROGRES, warsztat wartości i metodę analizy grupowej.
  • Absolwenci Szkoły otrzymują wsparcie w zakresie budowania praktyki coacha zespołowego i grupowego.

 

Sprawdź cele i program Szkoły
Sprawdź warunki uczestnictwa
Sprawdź terminy najbliższej edycji
Sprawdź ceny