Warunkiem uczestnictwa jest:

  • ukończenie studiów magisterskich oraz przynajmniej rok pracy zawodowej,
  • ukończenie studiów licencjackich lub inżynierskich i przynajmniej trzy lata pracy zawodowej,
  • ukończenie szkoły średniej (matura) oraz sześć lat doświadczenia w zarządzaniu ludźmi lub firmą, konsultingu, trenerstwie lub edukacji.

Pozytywne przejście procesu rekrutacji – podczas procesu rekrutacji sprawdzana jest: 1) motywacja do uczestnictwa w projekcie, 2) możliwość zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w obecnej lub przyszłej pracy zawodowej.

W wybranych sytuacjach Szkoła zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia indywidualnych rozmów rekrutacyjnych z kandydatami.

 

Warunki zakończenia Szkoły Coachingu Zespołowego i Grupowego

Warunkiem zakończenia Szkoły Coachingu Zespołowego i Grupowego jest uczestnictwo w 100% zajęć merytorycznych, tj. we wszystkich 8 dniach szkoleniowych (4 dni dotyczą coachingu grupowego i 4 dni dotyczą coachingu zespołowego).

Osoba, która spełni powyższy warunek uzyskuje automatycznie zaświadczenie o ukończeniu Szkoły Coachingu Zespołowego i Grupowego.

Osoby, które chcą się ubiegać o Certyfikat Coacha Zespołowego i Grupowego NOVO muszą spełnić dodatkowe warunki: 1) złożyć obowiązkowe prace zaliczeniowe, 2) przeprowadzić proces coachingu grupowego i/lub zespołowego, 3) zdać egzamin teoretyczny – patrz szczegółowe informacje.

 

 

Szczegółowe pytania dotyczące procesu rekrutacji i warunków uzyskania certyfikatu prosimy kierować na adres: biuro@pracownianovo.pl

Sprawdź terminy najbliższej edycji
Sprawdź przygotowanie wykładowców

Wyślij zgłoszenie