Gdzie można wykorzystać coaching grupowy?

Wielu coachów i trenerów pyta mnie, gdzie właściwie coaching grupowy mogliby wykorzystać. Odpowiedź jest prosta – wszędzie tam, gdzie da się w ogóle wykorzystać coaching. Różnica między coachingiem indywidualnym, a grupowym jest taka, że w drugim przypadku potrzebujemy grupy ludzi, którzy są gotowi razem z sobą pracować i nawzajem się wspierać.

Warunkiem efektywnego coachingu grupowego jest homogeniczność grupy, czyli jej jednorodność. Uczestnicy, którzy są rekrutowani do grupy coachingowej powinni zmagać się z podobnymi wyzwaniami. Jest to dlatego ważne, ponieważ nie każdy z uczestników, w trakcie każdej sesji, intensywnie pracuje coachingowo nad swoim wyzwaniem. Chodzi zatem o to, aby nawet w przypadku, gdy uczestnik grupy jest obserwatorem pracy innej osoby na środku, mógł z tej pracy efektywnie korzystać.

Czytaj dalej…